ข้อมูลทั่วไป

ประกาศ /คำสั่งต่าง ๆ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ปัจจุบัน

ข่าว / กิจกรรม

- กรมโรงงานฯ เร่งศึกษาพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

- ผวจ.เชียงราย เยี่ยมเยือนมณฑลยูนนาน ประเทศจีน กระชับความสัมพันธ์

- ผู้บริหาร-จนท. จ.เชียงราย ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ จ.สระแก้ว

- ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ตำบลบุญเรือง เรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปชช.ต้านนิคมอุตสาหกรรม หวั่นทำลายป่า

- จ.เชียงราย จัดประชุมสัมมนา " กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ"

 

   

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น3. ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-150200-1 โทรสาร 053-177349
http://www.moc.go.th/chiangrai, http://www.facebook.com/moc.chiangrai, E-mail cr4@moc.go.th